Idretten som vokser raskt

Hvordan forebygge skader i freeski

For å unngå skader i freeski er det viktig å satse med riktig teknikk. Da er det lettere å ha kontroll underveis i hoppet og i landingen. Se treningsprogram for dette under.

Se program

Skadet?

I denne idretten kan det gå hardt for seg. Det er slett ikke uvanlig med fall der det oppstår akutte skader. Under kan du lese mer om de vanligste skadene i freeski.