E-læringskuts - Idrett uten skader

I 2011 vedtok idrettsstyret et felles rammeverk for trenerutdanning i hele norsk idrett – Trenerløypa. Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som overhodet mulig.

I 2011 vedtok idrettsstyret et felles rammeverk for trenerutdanning i hele norsk idrett – Trenerløypa. Det overordnede målet med Trenerløypa er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som overhodet mulig.

E-læringskurs for å svare kompetansekravet på Trener 1

Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trenerløypa: Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Aldersrelatert trening 1 og 2, og Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse (kurs.idrett.no).

Sunn idretts visjon er å skape en sunnere idrett. Som et ledd i å nå dette så har sunn idrett laget følgende e-læringsmoduler: Idrettsernæring modul 1 og 2, Spiseforstyrrelser (kurs.idrett.no).

Som et hjelpemiddel for å lære seg det viktigste om antidoping så har Antidoping Norge laget e-læringsmodulen Ren Utøver (renutover.no).

Idrett uten skader

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å gjennomføre skadefri idrettsaktivitet. Kurset gir kunnskap om de mest hyppige idrettsskadene du vil treffe på i arbeid med barn og ungdom, om hvordan disse skadene kan forebygges, samt hva du må kunne om skaden først har skjedd.

Meld deg på (lenke)