Senter for idrettsskadeforskning

Skadefri er et prosjekt underlagt Senter for idrettsskadeforskning. Vi på Senter for idrettsskadeforskning har som formål om å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Skadefri er laget for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig.

Vi på Senter for idrettsskadeforskning legger særlig vekt på barn og ungdom, men resultatene og metodene har ofte like stor gyldighet uansett nivå og alder. Om lag 40 forskere er tilknyttet det tverrfaglige forskningsmiljøet på senteret, som ledes av professor Roald Bahr og professor Lars Engebretsen. Vi samarbeider tett med både breddeidrettsmiljøer, toppidrettsutøvere og andre forskningsmiljøer fra hele verden, og er verdensledende på forskning på idrettsskader. Du kan lese mer om senteret på www.klokeavskade.no.

Økonomisk bidrag

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basis finansiering fra Kulturdepartement, Helse Sør-Øst RHF, Den internasjonale olympiske komité, Norges idrettsforbund og olympiske komité og Norsk Tipping. I tillegg kommer prosjektstøtte til enkeltprosjekt fra diverse andre kilder. Skadefri-prosjektet har mottatt øremerkede midler fra både Sparebankstiftelsen DNB og Skadetelefonen.