Trenerutdanning i Norges Judoforbund

Kompendiet ”Idrettsskader og forebygging i judo" er for trenere og er utarbeidet for å være en del av trener 2-utdanningen i Norges Judoforbund.

Innfrier kompetansekravene for trener 2-utdanning

Hensikten med dette kompendiet er å formidle kunnskap om idrettsskader slik at treneren har mulighet til å forstå hvordan slike skader kan forebygges, kjenne til de vanligste skadetypene hos judokas og hvordan de skal behandles.

Riktig håndtering av idrettsskader påvirker en utøvers mulighet til å prestere på ønsket nivå, kan redusere frafall fra idretten, øke livskvalitet og i et stort perspektiv ha en positiv innvirkning på folkehelsen. Skadeforebyggende tiltak bør derfor være en del av enhver trening og konkurranse. Å unngå avbrekk fra trening og konkurranse er det optimale for oppleve fremgang innen idretten. Det anbefales å gjøre skadeforebyggende øvelser flere ganger ukentlig, gjerne som oppvarming før judospesifikk trening.

Et slikt program finnes på Skadefri.no og applikasjonen "Skadefri". I tillegg bør alle som driver med judo trene på fallteknikk, det bør være en del av enhver treningsøkt. Det å ikke stå imot lenger enn man har teknikk til og utføreteknikker korrekt er det viktigste en judoka kan gjøre for å holde seg skadefri.

Samarbeidsprosjekt mellom NIF, Norges Judoforbund og Senter for idrettsskadeforskning

Kompendiet er finansiert av Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite samt Norges Judoforbund. Kompendiet er utarbeidet av Line S Larsen, fysioterapeut, i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning.