Hvordan forebygge skader i roing

For å unngå skader i roing bør du A) gjøre idrettsspesifikke øvelser, B) utføre robevegelsen med høy teknisk kvalitet, C) ikke øke treningsmengden for brått og D) ha riktig tilpasset utstyr.

Se program

Skadet?

I roing er det relativt få skader, og de fleste skadene kommer som følge av overbelastning. Les mer om skader i roing nedenfor.

Les mer om skader i roing